09121334122
aliajiran@yahoo.com

برچسب: فولاد سوپر آلیاژ

فولاد سوپر آلیاژ

شرکت فولاد آلیاژ ایران خیابانی (IASCO) به عنوان بزرگترین تولید­کننده انواع فولادهای آلیاژی در ایران و خاورمیانه و یکی ازمدرنترین